Oct 20, 2019   1:36 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vekovo diverzifikovaná pracovná sila ako výzva pre manažment ľudských zdrojov (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: Age diversified manpower as a challenge to human resource management
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Szabó, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je na základe excerpovaných teoretických poznatkov a vykonanej kritickej analýzy súčasného stavu štruktúry a a skladby ľudských zdrojov zistiť pozitíva a negatíva spolupráce odlišných kooperujúcich generácií zamestnancov v priemyselnom podniku. Zo získaných relevantných dát študent navrhne systémové opatrenia pre zlepšenie súčasného stavu s cieľom vyťaženia maxima z kooperácie súčasne zamestnaných generácií zamestnancov ale aj opatrenia, ktoré nasmerujú aktivity riadenia ľudských zdrojov pre budúcnosť.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPP Personnel Policy in Industrial Plant

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.