May 27, 2019   5:06 a.m. Iveta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh koncepcie rozvoja priemyselnej výroby v súlade s výzvami priemyselnej praxe (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: The concept of industrial enterprise development in line with the challenges of industrial practice
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Szabó, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je na základe excerpovaných teoretických poznatkov vykonať kritickú analýzu vybraného priemyselného podniku s cieľom zistiť súčasnú pripravenosť na Priemysel 4.0. Zo získaných relevantných dát študent navrhne koncepciu rozvoja daného priemyselného podniku, t.j. oblasti rozvoja, ktoré rozpracuje formou investičných plánov a následne ich komplexne zhodnotí z pohľadu ich dlhodobej efektívnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.