27. 10. 2020  7:39 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Informačný systém pre potreby manažmentu zdravotného stavu seniorov
Názov témy anglicky:
Information system for the seniors health management
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Alexander Hambalík, PhD.
Abstrakt:
V rámci práce bude vypracovaná analýza existujúcich postupov manažmentu pacientov na centrálnom príjme v nemocnici. Účelom je na základe vykonanej analýzy zlepšiť manažment dát o pacientoch tak, aby sa zdravotníckym pracovníkom umožnil lepší prehľad o ich potrebách a dostupných zdrojoch. Úlohy: 1. Oboznámte sa so súčasným stavo manažmentu zdravotného stavu seniorov a princípmi práce fungovania centrálneho príjmu pacientov v nemocnici. 2. V spolupráci so zdravotníckym personálom analyzujte možnosti zlepšenia manažmentu pacientov-seniorov. 3. Navrhnite modelový informačný systém v zmysle vykonanej analýzy. 4. Implementujte navrhnutý informačný systém a otestujte ho na vybranom pracovisku. Literatúra: 1. Arai H. Toward the realization of a better aged society: messages from gerontology and geriatrics, Geriatr Gerontol Int. 2012 Jan;12(1):16-22 2. Greenwald P et. al. A Novel Emergency Department-Based Telemedicine Program: How Do Older Patients Fare?, Telemed J E Health. 2018 Oct 24. 3. Greenwald P, Stern ME, Clark S, Sharma R. Older adults and technology: in telehealth, they may not be who you think they are. Int J Emerg Med. 2018;11(1):2. Published 2018 Jan 3. doi:10.1186/s12245-017-0162-7 4. Ronal C. Merrell. Geriatric Telemedicine: Background and Evidence for Telemedicine as a Way to Address the Challenges of Geriatrics. Healthc Inform Res. 2015;21(4):223-9. 1. Brent R. Asplin et. al.: A conceptual model of emergency department crowding, Anals of Emergency Medicine, August 2003Volume 42, Issue 2, Pages 173–180 2. Daniel W. Spaite et. al.: Rapid process redesign in a university-based emergency department: Decreasing waiting time intervals and improving patient satisfaction, Annals of Emergency Medicine, Volume 39, Issue 2, 2002, Pages 168-177 3. Paul Richard, Edwin Jarvis: Improving emergency department patient flow, Clin Exp Emerg Med. 2016 Jun; 3(2): 63–68. 4. Soremekun OA, Terwiesch C, Pines JM: Emergency medicine: an operations management view, Acad Emerg Med. 2011 Dec;18(12):1262-8.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.