16. 9. 2019  6:09 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza skrátených a dierovaných samoopravných kódov
Názov témy anglicky: Analysis of shortened and punctured codes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Abstrakt: Skrátenie samoopravných kódov je operácia, ktorá umožňuje prispôsobiť dĺžku kódového slova a počet informačných symbolov k veľkosti bloku, ktorý je k dispozícii v konkrétnej aplikácii. Postrannými účinkami skrátenia môže byť zvýšenie samoopravných vlastností kódu. 1. Pre zvolenú triedu kódov naštudujte problematiku ich kódovania; 2. Pre zvolenú triedu kódov naštudujte problematiku ich dekódovania; 3. Vykonajte analýzu účinkovskrátenia kódových slov vybraných kódov; 4. Vykonajte diskusiu dosiahnutých výsledkov. 5. Spracujte problematiku tak aby sa text práce dal použiť aj ako výučbový materiál.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.