Aug 17, 2019   7:23 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza skrátených a dierovaných samoopravných kódov
Title of topic in English: Analysis of shortened and punctured codes
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Summary: Skrátenie samoopravných kódov je operácia, ktorá umožňuje prispôsobiť dĺžku kódového slova a počet informačných symbolov k veľkosti bloku, ktorý je k dispozícii v konkrétnej aplikácii. Postrannými účinkami skrátenia môže byť zvýšenie samoopravných vlastností kódu. 1. Pre zvolenú triedu kódov naštudujte problematiku ich kódovania; 2. Pre zvolenú triedu kódov naštudujte problematiku ich dekódovania; 3. Vykonajte analýzu účinkovskrátenia kódových slov vybraných kódov; 4. Vykonajte diskusiu dosiahnutých výsledkov. 5. Spracujte problematiku tak aby sa text práce dal použiť aj ako výučbový materiál.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.