May 24, 2019   5:31 a.m. Ela
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Title of topic in English: A Proposal of Measures to Improve Internal Communication of Companies
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Natália Nováková
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Natália Nováková
Summary: Efektívna vnútropodniková komunikácia je základným predpokladom pre správne fungovanie firiem. Komunikácia prebieha prostredníctvom vnútropodnikových komunikačných tokov a predstavuje jeden z hlavných nástrojov na hodnotenie ľudí, ich motivovanie a usmerňovanie. Cieľom bakalárskej práce je skúmať vnútropodnikovú komunikáciu v priemyselných podnikoch a navrhnúť opatrenia na jej zlepšenie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.