Oct 20, 2019   3:57 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh implementácie a využitia nástrojov štíhlej výroby v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: Proposal of implementation and using of lean manufacturing tools in industrial enterprise (ak. rok 2019/2020)
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Jurík, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Lukáš Jurík, PhD.
Summary: Cieľom práce bude navrhnúť implementáciu a využitie nástrojov štíhlej výroby vo vybranom priemyselnom podniku. Práca bude pozostávať zo 4 kapitol. V prvej kapitole budú charakterizované pojmy ako výrobný proces, plytvanie vo výrobe, štíhla výroba a vybrané metódy štíhlej výroby. Druhá kapitola bude zameraná na analýzu súčasného stavu výrobného procesu v podniku, budú identifikované plytvania a úzke miesta vo výrobnom procese. Tretia kapitola bude obsahovať samotný návrh implementácie a využitia nástrojov štíhlej výroby v danom priemyselnom podniku. Štvrtá kapitola bude zameraná na zhodnotenie návrhu z hľadiska prínosov pre podnik - eliminovania plytvania a výšky potrebných nákladov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PMA Industrial Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.