Oct 15, 2019   11:27 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh aplikácie metódy VSM na vybranom pracovisku v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: Proposal of VSM method application at selected workplace in industrial enterprise
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Natália Horňáková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Natália Horňáková, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce (DP) je aplikácia metódy VSM na vybranom pracovisku za účelom zlepšenia hodnotového toku na základe teoretických východísk riešenej problematiky a analýzy súčasného stavu toku hodnôt na vybranom pracovisku. Práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská riešenej problematiky. Druhá kapitola je venovaná analýze súčasného stavu toku hodnôt na vybranom pracovisku s cieľom identifikácie úzkych miest. V tretej kapitole je navrhnuté riešenie aplikácie metódy VSM na základe záverov z analytickej časti práce. V poslednej kapitole je navrhované riešenie zhodnotené z viacerých hľadísk.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PMA Industrial Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.