20. 9. 2019  14:07 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Cloud Computing
Názov témy anglicky: Cloud Computing
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Abstrakt: Témou diplomovej projektu je analyzovať základne údaje a výhody platformy cloud computing pre projekt veľkých dát (Big data). Zvoliť platformu a riešenie na základe analýzy veľkých dát, ktoré sú k dispozícii od troch najlepších poskytovateľov služieb v oblasti cloud computing. Preskúmať informácie o architektúre, nariadeniach, bezpečnosti, výhody a nevýhody používania tejto technológie. Vytvoriť ukážku projektu analýzy veľkých dát na vedúcej platforme Cloud Computing. Špecifikácia zadania: 1. Oboznámenie sa zo základnými údajmi a architektúrou platformy Cloud Computing pre projekt veľkých dát. 2. Zvoliť platformu a riešenie na základe analýzy veľkých dát. 3. Vytvoriť ukážku projektu analýzy veľkých dát na vedúcej platforme Cloud Computing. 4. Navrhnutie serveru na spracovanie big data. 5. Overenie výkonu Cloud Computing s využitím verejne dostupných súborov údajov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.