Aug 18, 2019   1:21 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Cloud Computing
Title of topic in English: Cloud Computing
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Summary: Témou diplomovej projektu je analyzovať základne údaje a výhody platformy cloud computing pre projekt veľkých dát (Big data). Zvoliť platformu a riešenie na základe analýzy veľkých dát, ktoré sú k dispozícii od troch najlepších poskytovateľov služieb v oblasti cloud computing. Preskúmať informácie o architektúre, nariadeniach, bezpečnosti, výhody a nevýhody používania tejto technológie. Vytvoriť ukážku projektu analýzy veľkých dát na vedúcej platforme Cloud Computing. Špecifikácia zadania: 1. Oboznámenie sa zo základnými údajmi a architektúrou platformy Cloud Computing pre projekt veľkých dát. 2. Zvoliť platformu a riešenie na základe analýzy veľkých dát. 3. Vytvoriť ukážku projektu analýzy veľkých dát na vedúcej platforme Cloud Computing. 4. Navrhnutie serveru na spracovanie big data. 5. Overenie výkonu Cloud Computing s využitím verejne dostupných súborov údajov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.