16. 9. 2019  6:33 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Implementácia TAS v IMS.
Názov témy anglicky: Implementácia TAS in IMS.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti charakterizuje úplnú hlasovú komunikáciu najmä integrácia technológií do IMS. To samozrejme prináša mnoho problémov, ktoré sa v súčasnosti riešia. Projekt je orientovaný do problematiky jadra IMS a hlavne SIP AS. Dôraz bude kladený na problematiku zriaďovania PBX na otvorenej platforme. . Špecifikácia zadania: 1. Naštudujte koncepciu platformy IMS. 2. Naštudujte a analyzujte technológiu VoIP s orientáciou na otvorené platformy. 3. Navrhnite pre konkrétny podnik/inštitúciu virtuálnu PBX na báze otvorenej platformy ako aplikáciu v IMS. 4. Pre prácu použite IMS prostredie simulované programom Open IMS Core. 5. V rámci riešenia navrhnite a aplikujte riešenie pre tarifikáciu poskytovaných služieb TAS. 6. Riešenie vyhodnoťte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.