Aug 24, 2019   6:27 p.m. Bartolomej
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Implementácia TAS v IMS.
Title of topic in English: Implementácia TAS in IMS.
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Summary: V súčasnosti charakterizuje úplnú hlasovú komunikáciu najmä integrácia technológií do IMS. To samozrejme prináša mnoho problémov, ktoré sa v súčasnosti riešia. Projekt je orientovaný do problematiky jadra IMS a hlavne SIP AS. Dôraz bude kladený na problematiku zriaďovania PBX na otvorenej platforme. . Špecifikácia zadania: 1. Naštudujte koncepciu platformy IMS. 2. Naštudujte a analyzujte technológiu VoIP s orientáciou na otvorené platformy. 3. Navrhnite pre konkrétny podnik/inštitúciu virtuálnu PBX na báze otvorenej platformy ako aplikáciu v IMS. 4. Pre prácu použite IMS prostredie simulované programom Open IMS Core. 5. V rámci riešenia navrhnite a aplikujte riešenie pre tarifikáciu poskytovaných služieb TAS. 6. Riešenie vyhodnoťte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.