27. 10. 2020  7:55 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Manažment prístupu multimediálnej prevádzky v sieti IMS.
Názov témy anglicky:
IMS multimedia traffic access management.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Abstrakt:
Analyzujte metódy manažmentu prevádzky v sieťach IMS. Zamerajte sa na metódy vhodné pre hlas hlas, video a dáta. V praktickej časti sa zamerajte na návrh metódy, ktorá je vhodná pre multimediálnu prevádzku. Metódu manažmentu navrhujte v prostredí MATLAB. Špecifikácia témy: 1, Analyzujte metódy manažmentu multimediálnej prevádzky. 2. Navrhnite metódu manažmentu multimediálnej prevádzky v sieti IMS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.