22. 9. 2019  16:18 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Manažment prístupu multimediálnej prevádzky v sieti IMS.
Názov témy anglicky: IMS multimedia traffic access management.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Abstrakt: Analyzujte metódy manažmentu prevádzky v sieťach IMS. Zamerajte sa na metódy vhodné pre hlas hlas, video a dáta. V praktickej časti sa zamerajte na návrh metódy, ktorá je vhodná pre multimediálnu prevádzku. Metódu manažmentu navrhujte v prostredí MATLAB. Špecifikácia témy: 1, Analyzujte metódy manažmentu multimediálnej prevádzky. 2. Navrhnite metódu manažmentu multimediálnej prevádzky v sieti IMS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.