Oct 24, 2019   4:51 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh metódy riadenia prístupu v sieťach IMS
Title of topic in English: Design of access control method in IMS networks
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Summary: Úlohou diplomanta ja naštudovať princípy metód riadenia prístupu so zameraním na poskytovanie video služieb. Cieľom bude analyzovať metódy a následne ich simulovať v prostredí Matlab. Na základe vykonanej analýzy diplomat navrhne metódu, ktorá je vhodná pre služby typu video. Metódu odsimuluje v prostredí Matlab a výsledky porovná s analyzovanými metódami v prvom bode zadania diplomovej práce. Špecifikácia témy: 1. Analyzujte vybrané metódy riadenia prístupu, ktoré sú vhodné pre poskytovanie video služieb v sieti IMS. 2. Navrhnite metódu riadenia prístupu vhodnú pre video služby prevádzkovanú v sieti IMS. 3. Navrhnutú metódu riadenia prístupu porovnajte s vybranými analyzovanými metódami riadenia prístupu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.