21. 9. 2019  23:38 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh metódy riadenia prístupu v sieťach IMS
Názov témy anglicky: Design of access control method in IMS networks
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Abstrakt: Úlohou diplomanta ja naštudovať princípy metód riadenia prístupu so zameraním na poskytovanie video služieb. Cieľom bude analyzovať metódy a následne ich simulovať v prostredí Matlab. Na základe vykonanej analýzy diplomat navrhne metódu, ktorá je vhodná pre služby typu video. Metódu odsimuluje v prostredí Matlab a výsledky porovná s analyzovanými metódami v prvom bode zadania diplomovej práce. Špecifikácia témy: 1. Analyzujte vybrané metódy riadenia prístupu, ktoré sú vhodné pre poskytovanie video služieb v sieti IMS. 2. Navrhnite metódu riadenia prístupu vhodnú pre video služby prevádzkovanú v sieti IMS. 3. Navrhnutú metódu riadenia prístupu porovnajte s vybranými analyzovanými metódami riadenia prístupu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.