20. 7. 2019  7:24 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Prírode blízke rybie priechody a ich adaptácia na slovenské podmienky
Název tématu anglicky: Nature nearby fish passages and their adaptation to Slovak conditions
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra hydrotechniky (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
Anotace: Predmetom práce je hydraulický výskum prírode blízkych rybích priechodov a ich adaptácia na slovenské podmienky. Nástrojom bude matematické a fyzikálne modelovanie. Výstupom bude metodika hydraulického návrhu takýchto objektov pre ichtyologické požiadavky.
Anotace anglicky: The subject of the thesis is the hydraulic research of the nature nearby fish passages and their adaptation to the Slovak conditions. The tool will be mathematical and physical modeling. The output will be the methodology of hydraulic design of such objects for ichthyological requirements.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-KRAJ4 krajinárstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --