22. 9. 2019  16:26 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Energetická náročnosť skleníkov
Názov témy anglicky: Energy Intensity of Greenhouses
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zoltán Kováč
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zoltán Kováč
Abstrakt: Spracujte rešerš bežne využívanej technológie pre zabezpečenie prevádzky skleníkov v štandardnom klimatickom podnebí. Vykonajte analýzu energetickej náročnosti zimnej prevádzky v závislosti od zdroja tepla. Navrhnite opatrenia na zníženie energetickej náročnosti skleníkov v zimnom ročnom období.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-TEE Technológie v elektroenergetike-- nezadané --
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.