Jun 19, 2019   8:45 p.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Meranie a spracovanie dát pre identifikáciu systémov
Title of topic in English: Data Acquisition and Processing for System Identification
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marián Tárník, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marián Tárník, PhD.
Summary: Predmetom práce je technická realizácia identifikácie statických a dynamických modelov predmetného laboratórneho procesu. Predpokladá sa uplatnenie princípov Teórie systémov a Kybernetiky v rozsahu, ktorý predpokladá študijný program. Práca je realizovaná s využitím vybraných laboratórnych zariadení slúžiacich ako fyzické modely dynamických procesov. Práca zahŕňa návrh a realizáciu meraní pre získanie potrebných dát a spracovanie nameraných dát. Pre tvorbu modelov opisujúcich sa predpokladá využitie dostupných softvérových nástrojov, čo si vyžaduje štúdium súvisiacej teórie. Úlohy: 1. Oboznámte sa s vybranými laboratórnymi modelmi dynamických systémov. 2. Realizujte merania, z ktorých je možné získať údaje pre opis statických a dynamických vlastností predmetného laboratórneho zariadenia (procesu). 3. S využitím softvérových nástrojov vytvorte matematické modely dynamických systémov a vyhodnoťte výsledky. 4. Vypracujte písomnú prácu o riešení úloh.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.