20. 9. 2019  14:04 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Optimalizácia veterného parku Cerová veternými turbínami pre nízke rýchlosti vetra.
Názov témy anglicky: Optimizing Wind Park Cerová Using Wind Turbine for Low Wind Speeds
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Zuščak, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Zuščak, PhD.
Abstrakt: 1. Popíšte horizontálne veterné elektrárne. Princíp činnosti, komponenty z ktorých sa skladá, možnosti prevádzky. 2. Analyzujte veterné podmienky v parku Cerová. 3. Vypočítajte teoretickú ročnú vyprodukovanú elektrickú energiu v parku Cerová na základe informácií od výrobcu veterných elektrární inštalovaných v parku Cerová. 3. Vypočítajte teoretickú ročnú vyprodukovanú elektrickú energiu v parku Cerová za použitia veterných elektrární určených pre slabé veterné lokality a porovnajte rozdiely.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-TEE Technológie v elektroenergetike-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.