18. 7. 2019  21:38 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh energetických zdrojov a zásobníkov pre osobný elektromobil
Název tématu anglicky: Design of energy source and storage for personal elektric car
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Kristián Ondrejička
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Kristián Ondrejička
Abstrakt: Cieľom riešenia témy bakalárskej práce je navrhnúť vhodný energetický zdroj pre aplikáciu v elektromobile: 1. Rozbor súčasného stavu riešenej problematiky 2. Analýza vlastností energetických zdrojov a zásobníkov využiteľných v e-mobilite 3. Návrh hlavných parametrov systému energetických zdrojov a zásobníkov pre pohonný systém osobného elektromobilu. 4. Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov riešenia 5. ZáverOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-AM automobilová mechatronika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.