20. 9. 2019  14:06 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh energetických zdrojov a zásobníkov pre osobný elektromobil
Názov témy anglicky: Design of energy source and storage for personal elektric car
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Kristián Ondrejička
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Kristián Ondrejička
Abstrakt: Cieľom riešenia témy bakalárskej práce je navrhnúť vhodný energetický zdroj pre aplikáciu v elektromobile: 1. Rozbor súčasného stavu riešenej problematiky 2. Analýza vlastností energetických zdrojov a zásobníkov využiteľných v e-mobilite 3. Návrh hlavných parametrov systému energetických zdrojov a zásobníkov pre pohonný systém osobného elektromobilu. 4. Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov riešenia 5. ZáverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.