20. 9. 2019  14:08 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Elektrostatické generátory
Názov témy anglicky: Electrostatic Generators
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Abstrakt: História vývoja zdrojov pre elektrotechniku. Princípy činnosti a konštrukcia elektrostatických generátorov minulosti a v súčasnosti.Možnosti využitia elektrostatických generátorov v súčasnej technickej praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-TEE Technológie v elektroenergetike-- nezadané --
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FEIB-UIBE Úvod do inžinierstva a bezpečnosť v elektrotechnike
FEIB-BEZ Bezpečnosť v elektrotechnike