22. 9. 2019  16:28 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Oblúkové ochrany AFDD
Názov témy anglicky: Arc Fault Detection Device
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Abstrakt: Poruchy v elektrických inštaláciách vedúce k požiarom. Bezpečnostná medzera v ochrane pred úrazom elektrinou a pred nadprúdom. Princíp činnosti prvkov AFDD -(Arc Fault Detection Device), konštrukčné usporiadanie, montáž a prevádzka. Možné využitie prvkov AFDD v bezpečnostných systémoch budov. Prehľad a dostupnosť prvkov AFDD na trhu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-TEE Technológie v elektroenergetike-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.