27. 10. 2020  8:11 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Oblúkové ochrany AFDD
Názov témy anglicky:
Arc Fault Detection Device
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Poruchy v elektrických inštaláciách vedúce k požiarom. Bezpečnostná medzera v ochrane pred úrazom elektrinou a pred nadprúdom. Princíp činnosti prvkov AFDD -(Arc Fault Detection Device), konštrukčné usporiadanie, montáž a prevádzka. Možné využitie prvkov AFDD v bezpečnostných systémoch budov. Prehľad a dostupnosť prvkov AFDD na trhu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
B-ENE elektroenergetika
B-ENE-EE Elektroenergetika
B-ENE elektroenergetika
B-ENE-TEE Technológie v elektroenergetike

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.