Oct 20, 2019   7:05 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh opatrení na zlepšenie procesu manipulácie s výrobkami v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: Proposal of measures to improve the handling process with products in industrial enterprise
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Natália Horňáková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Natália Horňáková, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce (BP) je zlepšenie procesu manipulácie s výrobkami na základe teoretických východísk riešenej problematiky a analýzy súčasného stavu procesu manipulácie vo vybranom priemyselnom podniku. Práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská riešenej problematiky. Druhá kapitola je venovaná analýze súčasného stavu procesu manipulácie s výrobkami s cieľom identifikácie úzkych miest. V tretej kapitole sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie procesu manipulácie s výrobkami na základe záverov z analytickej časti práce. V poslednej kapitole sú navrhované opatrenia zhodnotené z viacerých hľadísk.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PMA Industrial Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.