16. 9. 2019  6:50 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh riadenia jednosmerného motora
Názov témy anglicky: DC motor control design
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mária Hypiusová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mária Hypiusová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je riadiť otáčky nového laboratórneho modelu jednosmerného motora (JM), ktorý je zostavený na platforme Arduina, pre niekoľko pracovných bodov prakticky overiť kvalitu navrhnutých regulátorov (napr. PI, ADRC, IMC riadenie) a vyrobiť multimediálnu prezentáciu realizovaného riešenia. Úlohy: 1. Naštudujte a spracujte problematiku vybraných metód syntézy regulátorov SISO systémov. 2. Oboznámte sa s laboratórnym modelom JM, ktorý je zostavený na platforme Arduina. 3. Identifikujte otáčky JM v okolí zvolených pracovných bodov. 4. Navrhnite vybranými metódami (PI, ADRC, IMC) riadenie otáčok JM a overte ich kvalitu riadením fyzikálneho modelu v reálnom čase v okolí zvolených pracovných bodov aj pri pôsobení porúch. Vyhodnoďte vhodnosť jednotlivých metód syntézy. 5. Vypracujte multimediálnu prezentáciu o laboratórnom modeli JM riadenom na báze Arduino, postupu riešenia a jeho overenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.