Oct 15, 2019   11:52 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.2019/2020
Title of topic in English: Shaping a sustainable workforce through selected human resource management processes in an industrial enterprise.
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Summary: Na základe naštudovanej domácej a zahraničnej literatúry, vyhodnotenia analýzy vo vybranom podniku na danú problematiku, a záverov z analýzy študent vytvorí návrh systému na riešený problém.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPP Personnel Policy in Industrial Plant

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.