18. 6. 2019  21:29 Vratislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh pre controlling a financie v priemyselnom podniku v podmienkach ZF Slovakia a.s. (2019/2020)
Název tématu anglicky: Proposal for controlling and finance in an industrial enterprise under the conditions of ZF Slovakia j.s.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude vypracovať návrh pre controlling v oblasti finančného riadenia spoločnosti ZF Slovakia a.s. V teoretickej časti práce bude vymedzená podstata controllingu a analyzované bude finančné riadenie v priemyselnom podniku. V analytickej časti práce bude vykonaná analýza controllingu a úloh controllingu v oblasti podnikových financií v spoločnosti ZF Slovakia a.s. Na základe zistenia úzkych miest bude vypracovaný návrh na ich odstránenie. V závere bude návrh zhodnotený.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.