May 20, 2019   1:04 p.m. Bernard
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh na zníženie nepriaznivého vplyvu pracovného prostredia na základe subjektívneho hodnotenia zamestnancov vo vybranej strojárskej prevádzke (2019/2020)
Title of topic in English: Proposal to reduce the adverse impact of the working environment on the basis of subjective evaluation of employees in the selected engineering operations
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Summary: Cieľom práce bude vypracovať návrh na zníženie nepriaznivého vplyvu pracovného prostredia na základe subjektívneho hodnotenia zamestnancov vo vybranej strojárskej prevádzke. V teoretickej časti práce budú charakterizované rôzne faktory pôsobiace na človeka vo výrobnom procese. V analytickej časti práce bude analyzované pracovné prostredie v strojárskej prevádzke a na základe subjektívneho hodnotenia zamestnancov formou dotazníkového prieskumu budú vyhodnotené faktory, ktoré ovplyvňujú zamestnancov pri výkone práce. Na základe zistenia faktorov, ktoré v najväčšej miere nepriaznivo pôsobia na zamestnancov, bude vypracovaný návrh na zníženie, resp. odstránenie ich nepriaznivého vplyvu. Na záver bude návrh zhodnotený.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.