18. 11. 2019  10:48 Eugen
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh na zefektívnenie vedenia ľudí v interkultúrnych tímoch využitím koučingu (pre ak. rok 2019/2020)
Název tématu anglicky: Proposal to improve the management of employees in intercultural teams by using coaching
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce (DP) je zefektívnenie vedenia ľudí v interkultúrnych tímoch využitím koučingu na základe teoretických východísk riešenej problematiky a analýzy súčasného stavu vedenia ľudí v interkultúrnych tímoch. Práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská riešenej problematiky. Druhá kapitola je venovaná analýze súčasného stavu vedenia ľudí v interkultúrnych tímoch. V tretej kapitole je navrhnuté riešenie na zefektívnenie vedenia ľudí v interkultúrnych tímoch využitím koučingu na základe záverov z analytickej časti práce. V poslednej kapitole je navrhované riešenie zhodnotené z viacerých hľadísk.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.