Oct 22, 2019   8:45 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vedenie ľudí a motivácia podriadených v práci manažéra vo vybranom priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: Leadership and motivation of subordinates in managerial work in a selected industrial enterprise (for year 2019/2020)
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Mária Homokyová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Mária Homokyová, PhD.
Summary: Spracovať teoretické vymedzenie personálneho manažmentu so zameraním na motiváciu zamestnancov. Analyzovať súčasný stav uplatňovania motivačných stimulov vo vybranom priemyselnom podniku. Na základe analýzy vymedziť nedostatky v oblasti motivácie zamestnancov a následne navrhnúť opatrenia na zlepšenie motivačného systému vo vybranom priemyselnom podniku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PMA Industrial Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.