18. 6. 2019  10:02 Vratislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh využívania finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia vo vybranom priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Název tématu anglicky: Proposal for the use of financial analysis to support financial management in the selected industrial enterprise (for year 2019/2020)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Mária Homokyová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Mária Homokyová, PhD.
Abstrakt: Teoreticky spracovať podstatu a význam finančnej analýzy v rámci finančného riadenia podniku. Analyzovať súčasný stav finančného riadenia vo vybranom podniku. Na základe analýzy navrhnúť možnosti využívanie finančnej analýzy pre podporu riadenia v podniku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.