19. 6. 2019  12:47 Alfréd
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh využívania finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia vo vybranom priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Proposal for the use of financial analysis to support financial management in the selected industrial enterprise (for year 2019/2020)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mária Homokyová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mária Homokyová, PhD.
Abstrakt: Teoreticky spracovať podstatu a význam finančnej analýzy v rámci finančného riadenia podniku. Analyzovať súčasný stav finančného riadenia vo vybranom podniku. Na základe analýzy navrhnúť možnosti využívanie finančnej analýzy pre podporu riadenia v podniku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.