May 20, 2019   7:17 p.m. Bernard
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Tvorba a riadenie hodnoty/imidžu značky v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: Creating and managing brand value / image in an industrial (academic year 2019/2020)
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Summary: Výsledkom diplomovej práce budú návrhy, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu výsledkov marketingovej činnosti podniku (v oblasti výberu vhodnej kombinácie marketingového mixu konkrétnej značky produktu v spojení s novými trendmi v marketingu a v závislosti od typu cieľového trhu) v podobe zlepšenia imidžu značky a zvýšenia jej hodnoty. V diplomovej práci bude zanalyzovaný súčasný postup tvorby a riadenia hodnoty značky a je imidžu a budú navrhnuté možné zlepšenia v predmetnej oblasti. Tému je možné spracovať aj pre značku podniku (korporátnu značku).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.