Jun 17, 2019   3:46 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Softvérové PLC Simatic CPU 1515SP PC F+HMI
Title of topic in English: Software PLC Simatic CPU 1515SP PC F+HMI
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Summary: Pri požiadavke na riadiaci systém s vyšším výkonom a potrebou pokročileších algoritmov riadenia sa častokrát môžeme stretnúť s tzv. Soft-PLC systémami. Úlohou práce je naštudovať možnosti softvérového PLC Siemens Simatic CPU 1515SP a možnosti jeho integrácie do vyučovacieho procesu. Úlohy: 1. Naštudujte dostupnú dokumentáciu k systému CPU 1515SP 2. Uveďte systém CPU 1515SP do prevádzky 3. Pokúste sa vytvoriť modelový systém z komponentov dostupných v laboratóru, napr. vizuálny systém, RFID systém, pohonový systém s komunikáciou prostredníctvom Profinetu 4. Implementujte jednoduchý riadiaci algoritmus pre modelový systém 5. Postup riešenia priebežne dokumentujte Kľúčové slová: PLC, soft-PLC, HMI, RFID, servosystém, ProfinetLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.