17. 9. 2019  22:23 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: IoT: Vývoj modulu nabíjacej stanice (EVSE)
Názov témy anglicky: IoT: Development of an EVSE module
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Abstrakt: Rozvoj elektromobility je jednou z popredných tém na poli rozvoja technológií. Pri nabíjaní elektromobilov rozlišujeme v zásade 2 typy nabíjania, rýchle jednosmerné (DC) a pomalé striedavé (AC), ktoré sú definované viacerými štandardami. Pri pomalom nabíjaní režimom 3 sa používa štandard s konektromi nazývanými podľa IEC 62196-2 tiež Typ 2. Úlohou práce je naštudovať dostupné štandardy a voľné riešenia v tejto oblasti a navrhnúť a realizovať prototypové riešenie modulu EVSE z dostupných súčiastok. 1. Naštudujte princípy nabíjania elektromobilov podľa štandardu IEC 62196-2 (Typ 2) 2. Naštudujte dostupné riešenia v tejto oblasti, napr. SmartEVSE, OpenEVSE. 3. Navrhnite HW+SW riešenie EVSE na základe podkladov 4. Otestujte funkcionalitu vytvoreného riešenia so simulátorom vozidla a s vozidlom 5. Postup riešenia priebežne dokumentujte Kľúčové slová: EVSE, OCPP, Arduino, Linux, OpenWRT, IEC 62196-2Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.