Jun 18, 2019   4:42 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: IoT: Vývoj modulu nabíjacej stanice (EVSE)
Title of topic in English: IoT: Development of an EVSE module
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Summary: Rozvoj elektromobility je jednou z popredných tém na poli rozvoja technológií. Pri nabíjaní elektromobilov rozlišujeme v zásade 2 typy nabíjania, rýchle jednosmerné (DC) a pomalé striedavé (AC), ktoré sú definované viacerými štandardami. Pri pomalom nabíjaní režimom 3 sa používa štandard s konektromi nazývanými podľa IEC 62196-2 tiež Typ 2. Úlohou práce je naštudovať dostupné štandardy a voľné riešenia v tejto oblasti a navrhnúť a realizovať prototypové riešenie modulu EVSE z dostupných súčiastok. 1. Naštudujte princípy nabíjania elektromobilov podľa štandardu IEC 62196-2 (Typ 2) 2. Naštudujte dostupné riešenia v tejto oblasti, napr. SmartEVSE, OpenEVSE. 3. Navrhnite HW+SW riešenie EVSE na základe podkladov 4. Otestujte funkcionalitu vytvoreného riešenia so simulátorom vozidla a s vozidlom 5. Postup riešenia priebežne dokumentujte Kľúčové slová: EVSE, OCPP, Arduino, Linux, OpenWRT, IEC 62196-2Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.