17. 6. 2019  3:42 Adolf
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Budovanie pozitívneho imidžu podniku s využitím princípov CSR(2019/2020)
Název tématu anglicky: Building a business image using CSR principles
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Abstrakt: Teoreticky popísať CSR, proces a nástroje budovania imidžu a značky podniku. Zanalyzovať aktuálnu situáciu v predmetnej oblasti v konkrétnom podniku. Na základe výsledkov z analýzy navrhnúť koncept systematického budovanie pozitívneho imidžu podniku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.