Oct 22, 2019   9:09 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Budovanie značky atraktívneho zamestnávateľa podniku HKS Forge, s.r.o. Trnava (2019/2020)
Title of topic in English: Building an attractive business employer brand HKS Forge, s.r.o. Trnava
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Summary: Teoreticky popísať proces a nástroje budovania značky zamestnávateľa (HR branding). Zanalyzovať aktuálnu situáciu v predmetnej oblasti v konkrétnom podniku. Na základe výsledkov z analýzy navrhnúť opatrenia na budovanie značky dobrého a atraktívneho zamestnávateľa.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PPP Personnel Policy in Industrial Plant

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.