Oct 14, 2019   11:20 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Marketingová stratégia podniku pri jeho vstupe na globálny trh (2019/2020)
Title of topic in English: Marketing strategy of the company when entering the global market
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Summary: Teoreticky popísať marketingovú stratégiu a trendy vývoja. Zanalyzovať súčasný stav v oblasti marketingovej stratégie, vo využívaní marketingu a jeho nástrojov v priemyselnom podniku. Navrhnúť možnosti formovania marketingovej stratégie v priemyselnom podniku a zhodnotiť prínos navrhovaných riešení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
I-PMA Industrial Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.