16. 9. 2019  14:21 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Spoločensky zodpovedný marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku (2019/2020)
Názov témy anglicky: Socially Responsible Marketing as a Tool to Increase Business Competitiveness
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Abstrakt: Teoreticky popísať udržateľný marketing, marketingové nástroje a budovanie imidžu podniku. Zanalyzovať nástroje marketingu v priemyselnom podniku, najmä s ohľadom ich využitia na budovanie jeho imidžu. Na základe zistení navrhnúť koncept spoločensky zodpovedného marketinguObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.