19. 6. 2019  14:46 Alfréd
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Uplatňovanie metodiky Six Sigma v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Název tématu anglicky: The application of Six Sigma methodology in industrial enterprise
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Abstrakt: Teoretická časť zameraná na metodiku Six Sigma a vzdelávanie zamestnancov zamerané na uplatňovanie danej metodiky pri zlepšovaní procesov. Analýza súčasného stavu vzdelávania zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku. Námety na zlepšenie vzdelávania a trénovania zamestnancov zamerané na aplikáciu metodiky Six Sigma.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.