26. 6. 2019  18:10 Adriána
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Uplatňovanie metodiky Six Sigma v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: The application of Six Sigma methodology in industrial enterprise
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Abstrakt: Teoretická časť zameraná na metodiku Six Sigma a vzdelávanie zamestnancov zamerané na uplatňovanie danej metodiky pri zlepšovaní procesov. Analýza súčasného stavu vzdelávania zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku. Námety na zlepšenie vzdelávania a trénovania zamestnancov zamerané na aplikáciu metodiky Six Sigma.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.