24. 6. 2019  10:57 Ján
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Aplikácia metódy DOE (Design of Experiment) v priemyselnom podniku (ak.rok 2019/2020)
Název tématu anglicky: The application of DOE (Design of Experiment) in industrial enterprise
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Abstrakt: Teória zameraná na metódu DOE (Design of Experiment) a jej uplatňovanie v priemyselných podnikoch pri zlepšovaní procesov. Analýza súčasného stavu vybraného výrobného procesu. Aplikácia metódy DOE pri zlepšovaní daného výrobného procesu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.