17. 6. 2019  11:12 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Aplikácia metódy DOE (Design of Experiment) v priemyselnom podniku (ak.rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: The application of DOE (Design of Experiment) in industrial enterprise
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Abstrakt: Teória zameraná na metódu DOE (Design of Experiment) a jej uplatňovanie v priemyselných podnikoch pri zlepšovaní procesov. Analýza súčasného stavu vybraného výrobného procesu. Aplikácia metódy DOE pri zlepšovaní daného výrobného procesu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.