21. 10. 2019  6:53 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh impulzného skúšobného VN generátora
Názov témy anglicky: Design of impulse HV test generator
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marek Pípa, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marek Pípa, PhD.
Abstrakt: 1. Spracujte rešerš v oblasti vysokonapäťových skúšobných zdrojov, so zameraním na zdroje impulzného vysokého napätia. 2. Oboznámte sa s prototypom skúšobného impulzného VN generátora a navrhnite upgrade zariadenia pre optimalizáciu jeho funkčnosti a bezpečnosti. 3. Vybranú časť návrhu z bodu č.2 realizujte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ENE elektroenergetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.