18. 11. 2019  12:09 Eugen
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Racionalizácia procesov na základe uplatnenia metódy Value stream mapping v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Název tématu anglicky: Process streamlining based on Value stream mapping in an industrial enterprise
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jana Mesárošová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Jana Mesárošová, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá metódou Value stream mapping, ktorá slúži na mapovanie informačného a materiálového toku v podniku za účelom optimalizácie jednotlivých procesov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.