18. 7. 2019  6:32 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Ovládanie inteligentnej miestnosti
Název tématu anglicky: Smart room control
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Abstrakt: V rámci domácnosti budúcnosti, tzv. smart-home sa predpokladá využitie rôznych biometrických údajov pre identifikáciu používateľa, ako aj navigáciu systému a ovládanie jednotlivých funkcionalít smart-home. Naštudujte problematiku využitia biometrických údajov pre ovládanie rôznych funkcií v rámci laboratória smart-room na ÚMIKT s využitím kombinácie rôznych modalít. Navrhnite riešenie pre ovládanie rôznych zariadení integráciou viacerých modalít. Navrhnuté riešenie implementujte a otestujte.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.