16. 9. 2019  6:04 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ovládanie inteligentnej miestnosti
Názov témy anglicky: Smart room control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Abstrakt: V rámci domácnosti budúcnosti, tzv. smart-home sa predpokladá využitie rôznych biometrických údajov pre identifikáciu používateľa, ako aj navigáciu systému a ovládanie jednotlivých funkcionalít smart-home. Naštudujte problematiku využitia biometrických údajov pre ovládanie rôznych funkcií v rámci laboratória smart-room na ÚMIKT s využitím kombinácie rôznych modalít. Navrhnite riešenie pre ovládanie rôznych zariadení integráciou viacerých modalít. Navrhnuté riešenie implementujte a otestujte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.