20. 9. 2019  13:43 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a implementácia algoritmu na hľadanie tranzitných stavov v magnetických systémoch
Názov témy anglicky: Design and development of algorithm for detection of transit states in magnetic systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Abstrakt: Jednou z najdôležitejších aplikácií magnetizmu sú pamäte. Jednotka informácie sa ukladá do stavu magnetického objektu mikroskopických rozmerov. Aby pamäť fungovala, musí byť magnetický stav stabilný dostatočne dlho, čo prakticky znamená, že musí byť oddelený od iných možných stavov pomerne vysokou energetickou bariérou. Výpočet výšky energetickej bariéry je problém hľadania tzv. tranzitného stavu v mnohodimenzionálnom konfiguračnom priestore. Práve pomerne veľká energetická bariéra je problém pre použitie štandardných algoritmov ako napríklad Metropolis Monte Carlo, alebo simulovné žíhanie. Algoritmov na hľadanie tranzitných stavov v oblasti chémie, biochémie a biofyziky bolo vyvinutých viacero - napríklad metadynamika, Wang-Landauov algoritmus, evolučné algoritmy, atď. Bolo by nanajvýš zaujímavé implementovať ich aj do oblasti mikromagnetizmu. Cieľom diplomovej práce je implementovať a testovať algoritmus na hľadanie tranzitných stavov v magnetických systémoch. Funkčná a efektívna metóda hľadania tranzitných stavov sa bude ďalej dať využiť na štúdium stavov takzvaných “artificial spin ice”. Tieto systémy umožńujú praktickú realizáciu prvkov v rozmedzí od jednoduchých logických hradiel po neurónové siete.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.