Aug 23, 2019   4:16 a.m. Filip
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a implementácia algoritmu na hľadanie tranzitných stavov v magnetických systémoch
Title of topic in English: Design and development of algorithm for detection of transit states in magnetic systems
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Summary: Jednou z najdôležitejších aplikácií magnetizmu sú pamäte. Jednotka informácie sa ukladá do stavu magnetického objektu mikroskopických rozmerov. Aby pamäť fungovala, musí byť magnetický stav stabilný dostatočne dlho, čo prakticky znamená, že musí byť oddelený od iných možných stavov pomerne vysokou energetickou bariérou. Výpočet výšky energetickej bariéry je problém hľadania tzv. tranzitného stavu v mnohodimenzionálnom konfiguračnom priestore. Práve pomerne veľká energetická bariéra je problém pre použitie štandardných algoritmov ako napríklad Metropolis Monte Carlo, alebo simulovné žíhanie. Algoritmov na hľadanie tranzitných stavov v oblasti chémie, biochémie a biofyziky bolo vyvinutých viacero - napríklad metadynamika, Wang-Landauov algoritmus, evolučné algoritmy, atď. Bolo by nanajvýš zaujímavé implementovať ich aj do oblasti mikromagnetizmu. Cieľom diplomovej práce je implementovať a testovať algoritmus na hľadanie tranzitných stavov v magnetických systémoch. Funkčná a efektívna metóda hľadania tranzitných stavov sa bude ďalej dať využiť na štúdium stavov takzvaných “artificial spin ice”. Tieto systémy umožńujú praktickú realizáciu prvkov v rozmedzí od jednoduchých logických hradiel po neurónové siete.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.